សូមស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រ Angels

យើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធតែធ្លាប់មានថ្ងៃលំបាក ហើយប្រឈមមុខ​នឹងការ​លំបាក។ មានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបាន ដើម្បីជួយយើងឱ្យ​ត្រលប់មកវិញ។ ស្វែងរកធនធានអនឡាញឥតគិតថ្លៃទាំងនេះ ដើម្បីជួយកសាង​ភាព​ជា​ខ្លួនឯងដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អបំផុត​ និងគ្រប់គ្រង​ភាព​តានតឹងសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក។

Happiness & Gratitude Icon

សុភមង្គល & ការដឹងគុណ

Healthiest Self Icon

ភាពជាខ្លួនឯងដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អបំផុត​

Mindfullness Apps Icon

កម្មវិធីការពង្រឹងសតិបញ្ញា

ការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាត

Support fo Parents Icon

ការគាំទ្រសម្រាប់ឪពុកម្តាយ

App for Student Icon

កម្មវិធីសម្រាប់និស្សិត

ជ្រើសរើសប្រភេទ ឬអូសចុះឡើងដើម្បីស្វែងរក

សុភមង្គល & ការដឹងគុណ

ការមានអារម្មណ៍នៃការដឹង​គុណ អាចជួយបង្កើនសុភមង្គល ទំនាក់ទំនងសង្គម និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក។ សូមព្យាយាមសាកល្បងនូវគន្លឹះទាំងនេះ ដើម្បីបណ្តុះការដឹង​គុណក្នុងជីវិ​ត​ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក៖

វីដេអូ "ការពិសោធន៍ក្នុងការដឹងគុណ"

សូមទស្សនាវីដេអូ "ការពិសោធន៍ក្នុងការដឹងគុណ" ក្នុង​កម្មវិធី​ផតខាស់ត៍របស់ The Science of Happiness ដើម្បីស្វែងយល់​អំពី​ការ​ដឹងគុណ និងសុភមង្គល។

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ

សរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណ។ ការមានអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណ អាចធ្វើអោយសុខភាព និងសុភមង្គលរបស់​អ្នក​ប្រសើរឡើង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

រឿងល្អបីយ៉ាង

វិធី​ដើម្បី​នាំមកនូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​វិជ្ជមាន​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក ដោយការ​សរសេរ​រឿង​ល្អ​បី​យ៉ាង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ការធ្វើប្រមាណវិធីដកដោយប្រើការគិត​នៃព្រឹត្តិការណ៍វិជ្ជមាន

ជំនាញដើម្បីរៀនពីរបៀបដើម្បីដឹងគុណចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានដោយស្រម៉ៃមើលពីជីវិតរបស់អ្នកដោយគ្មានរបស់ទាំងនោះ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម
Healthiest Self Icon

ភាពជាខ្លួនឯងដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អបំផុត​


"ភាពជាខ្លួនឯងដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អបំផុត​" របស់មនុស្សម្នាក់ៗ គឺខុសៗពីគ្នា។ ស្វែងរកធនធានទាំងនេះ ដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាពរបស់អ្នក​តាមរបៀបដែលសមស្របបំផុតតាមតម្រូវការ និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ​របស់​អ្នក៖

គន្លឹះសម្រាប់ការថែទាំខ្លួនឯងអំឡុងពេល COVID-19

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរ និងភាពមិនច្បាស់លាស់ វាមានសារៈ​សំខាន់ក្នុងរួមបញ្ចូលនូវការថែទាំខ្លួនឯង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ទិនានុប្បវត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រចាំថ្ងៃ

ឧបករណ៍កត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជួយអ្នកដើម្បីអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងពីខ្លួនឯង និងការធន់នឹងភាពតានតឹង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

លំហាត់ប្រាណដ៏ល្អបំផុតដែលខ្លួនអ្នកអាចធ្វើទៅបាន

ប្រើវិធីសាស្រ្តនេះដើម្បីសរសេរអំពីការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដែលអ្នកចង់ឃើញវាកើតឡើង។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ការជំរុញឲ្យមានការបំផុសគំនិតនៃសកម្មភាពផ្សេងៗ

បញ្ជីនៃសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុខភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក។

ភាព​ជា​ខ្លួនឯងដែលប្រកបដោយសុខភាពល្អបំផុត​របស់អ្នក៖ ​ឧបករណ៍ជំនួយសុខុមាលភាព

ប្រើឧបករណ៍ជំនួយសុខុមាលភាពទាំងនេះ ដើម្បីស្វែងរកវិធី​កែលម្អ​សុខុមាលភាពរបស់អ្នក នៅក្នុងផ្នែក​ណាមួយដែល​អ្នកចង់​បាន។

កម្មវិធីការពង្រឹងសតិបញ្ញា

កម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចផ្តល់នូវការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង និងការថប់បារម្ភ។ កម្មវិធីនៅទីនេះផ្តល់ជូននូវមាតិកាឥតគិតថ្លៃដែលមិនផុតកំណត់។ កម្មវិធី Breathe និង Insight Timer ត្រូវបានពិនិត្យដោយ​ឯករាជ្យនៅ​លើ One Mind’s PsyberGuide.

Breathe, Think, Do with Sesame

សកម្មភាពដើម្បីជំនះរាល់បញ្ហាប្រឈម និងភាពតានតឹង​ប្រចាំថ្ងៃ​សម្រាប់កុមារអាយុ 2-5 ឆ្នាំ។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ

Insight Timer

សមាធិ និងសកម្មភាពសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ក្មេងជំទង់ មនុស្សពេញវ័យ និងកុមារដែលមានការណែនាំពីមាតាបិតា។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ

កម្មវិធីការពង្រឹងសតិបញ្ញា UCLA ​

អនុវត្តការពង្រឹងសតិបញ្ញាគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងការសមាធិដែលមាន​ណែនាំជាសំឡេង និងវីដេអូផ្តល់ព័ត៌មាន។ មានជាភាសាផ្សេៗមួយចំនួនផងដែរ។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ

ការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាត

វិបត្តិគឺជាពេលវេលានៃការលំបាក ទុក្ខព្រួយ ឬបញ្ហាខ្លាំង។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន ហើយត្រូវការជំនួយជា​បន្ទាន់ សូមទាក់ទងលេខ 911។

“Know the Signs” Video

Video provided from CalMHSA and MHSA (Proposition 63).

24/7 Suicide Prevention Lifeline

ការគាំទ្រដោយឥតគិតថ្លៃ និងរក្សាការ​សម្ងាត់សម្រាប់មនុស្ស​ដែល​មាន​​ទុក្ខព្រួយ។ មានភាសាជាច្រើន ត្រូវបានផ្តល់ជូន។

ទូរស័ព្ទហៅ

800-273-8255

ជាភាសាអេស្ប៉ាញ

888-628-9454
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

ខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់យុវវ័យ

អ្នកស្តាប់ក្មេងជំទង់ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់ ផ្តល់ការគាំទ្រ ធនធាន និងក្តីសង្ឃឹមដល់ក្មេងជំទង់ណាដែល​ជួបការ​លំបាក។

ទូរស័ព្ទហៅ

800-852-8336

ទូរស័ព្ទទៅលេខ 800-852-8336 ​មានចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាច – ម៉ោង 10 យប់ ក្រៅម៉ោងគ្រប់គ្រងដោយ Suicide Prevention Lifeline

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

Trevor LifeLine សម្រាប់យុវជន LGBTIQ

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតអំពីការធ្វើបាបខ្លួនអ្នក - សូមមកទទួល​​ការគាំ​​ទ្រ​ភ្លាមៗ។ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទីប្រឹក្សាផ្នែកវិបត្តិ 24/7, 365 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ។

ទូរស័ព្ទហៅ

866-488-7386

អត្ថបទ/សារ SMS

វាយពាក្យ START ទៅ

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

វីដេអូ "ដឹងអំពីរោគសញ្ញា"

វីដេអូផ្តល់ពី CalMHSA និង MHSA (សំណើ 63)។

ខ្សែទូរស័ព្ទវិបត្តិកូរ៉េ

ការគាំទ្រដោយឥតគិតថ្លៃ និងរក្សាការ​សម្ងាត់សម្រាប់មនុស្ស​ដែល​មាន​​ទុក្ខព្រួយ។ សេវាកម្មនិយាយភាសាកូរ៉េ មាននៅពេលល្ងាច ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ល្ងាច ដល់ 12:30 យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ទូរស័ព្ទហៅ
877-727-4747

ការផ្ញើសារនៃវិបត្តិ សម្រាប់មនុស្សថ្លង់ និងមានបញ្ហាពិបាកស្តាប់

ការគាំទ្រដោយឥតគិតថ្លៃ និងរក្សាការ​សម្ងាត់សម្រាប់មនុស្ស​ដែល​មាន​​ទុក្ខព្រួយ។ សេវាកម្មនេះអាចស្វែងរកបាន 24/7 ។

អត្ថបទ/សារ SMS

Text HEARME to

ការគាំទ្រសម្រាប់ឪពុកម្តាយ

ស្វែងរកធនធានទាំងនេះ ដើម្បីជួយអ្នក និងកូនរបស់អ្នកឱ្យរក​ឃើញ​វិធី​ថ្មី​ដើម្បីដោះស្រាយ កាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងស្វែងយល់ពី​ទស្សនៈអំពី 'អ្វីដែលធ្វើឱ្យគ្រួសារមានសុភមង្គល'។

Triple P - កម្មវិធីមាតាបិតាវិជ្ជមាន

ស្វែងយល់ពីជំនាញនានាដើម្បីជួយកសាងភាពធន់របស់កូនអ្នក។ ឥតគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលកំណត់តាមរយៈ OC Health Care Agency ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងសម្រាប់អ្នកថែទាំ និងកុមារកំឡុងពេល COVID-19 Playbook

ទោះបីជាត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយ គន្លឹះទាំងនេះក៏អាចជួយអ្នក និងកូនរបស់អ្នកទប់ទល់​នឹងភាពតានតឹងផ្សេងៗជាច្រើន។ ផ្តល់ដោយ California Surgeon General ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

វីដេអូអំពីការដកដង្ហើមដោយការយកចិត្តទុកដាក់

វីដេអូទាំងនេះផ្តល់នូវលំហាត់ដកដង្ហើមជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ទាំងអ្នក និងកូនរបស់អ្នក។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

វីដេអូអំពី "អាថ៌កំបាំងដើម្បី​គ្រួសាររីករាយ"

តើអ្វីធ្វើឱ្យគ្រួសារមានសុភមង្គល? ទស្សនាអំពីមាតាបិតាពិតប្រាកដ ជាមួយនឹងកូនៗរបស់ពួកគេ​និយាយអំពី​អ្វីដែលធ្វើឱ្យគ្រួសារមានសុភមង្គល។

កម្មវិធីសម្រាប់និស្សិត

កម្មវិធីអន្តរកម្មឥតគិតថ្លៃនេះអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង បង្កើនភាពធន់ ផ្តល់ការគាំទ្រ និងផ្តល់នូវការចូលរួមក្នុ​ង​សហគមន៍​និម្មិត​​តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

you and

រួមបញ្ចូលវីដេអូដែលកែសម្រួលសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងវិទ្យាល័យ ហើយភ្ជាប់មកជាមួយសៀវភៅលំហាត់​ដែលអាចទាញយកបាន។

ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកសុំ​មាតាបិតា​​របស់​អ្នកជាមុន។