Welcome sa Angels Fans! ⚾

Lahat tayo ay nakakaranas ng hirap. May mga bagay na puwede nating gawin para muling makabangon. I-explore ang libreng online resources na ito para makatulong na makamit ang pinakamalusog na sarili at ma-manage ang stress para sa iyo at sa iyong pamilya.

Happiness & Gratitude Icon

Kaligayahan at Pasasalamat

Healthiest Self Icon

Pinakamalusog na Sarili

Mindfullness Apps Icon

Mga mindfulness Apps

Prebensyon ng Suicide

Support fo Parents Icon

Suporta para sa Mga Magulang

App for Student Icon

App para sa Mga Estudyante

Pumili ng kategorya o mag-scroll para mag-browse

Kaligayahan at Pasasalamat

Maaaring makatulong ang pagiging mapagpasalamat para ma-boost ang iyong kaligayahan, pagiging konektado sa lipunan at kagalingan. Subukan ang ilan sa mga tip na ito para mas maging mapagpasalamat sa iyong pang-araw-araw na buhay:

Video ng “Eksperimento sa Pagiging Mapagpasalamat"

Panoorin ang "Eksperimento sa Pagiging Mapagpasalamat" mula sa The Science of Happiness podcast para malaman ang tungkol sa pasasalamat at kaligayahan.

Liham sa Pagiging Mapagpasalamat

Sumulat ng liham na nagpapahayag ng pasasalamat. Mapapahusay ng pagiging mapagpasalamat ang iyong kalusugan at kaligayahan.

Matuto pa

Tatlong Magagandang Bagay

Isang paraan para matugunan ang positibong mga pangyayari sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagsusulat ng tatlong magagandang bagay.

Matuto pa

Mental Subtraction ng Positibong Mga Pangyayari

Isang kasanayan para matutunan kung paano pahalagahan kung ano ang mayroon ka sa pamamagitan ng pag-iisip kung wala ito sa iyong buhay.

Matuto pa
Healthiest Self Icon

Pinakamalusog na Sarili

Iba-iba ang "pinakamalusog na sarili" ng bawat tao. I-explore ang mga sangguniang ito para mapabuti ang sarili mong kagalingan sa mga paraang pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan at pang-araw-araw na buhay:

Mga Tip sa Pangangalaga sa Sarili Sa Panahon ng COVID-19

Sa panahon ng pagbabago at kawalan ng katiyakan, mahalagang isama ang pangangalaga sa sarili.

Matuto pa

Ang Daily Mental Health Journal

Isang journaling tool para matulungan kang mas makilala ang sarili at mas maging matatag sa stress.

Matuto pa

Posibleng Pinakamahusay na Pansariling Gawain

Gamitin ang diskarteng ito para isulat ang positibong mga pagbabagong gusto mong mangyari.

Matuto pa

Inspirasyon sa Kapaki-pakinabang na Mga Gawain

Isang listahan ng mga gawaing nagtataguyod ng kalusugan na maaari mong gawin para mapabuti ang iyong mental wellbeing.

Ang Pinakamalusog mong Sarili: Mga Wellness Toolkit

Gamitin ang mga wellness toolkit na ito para humanap ng mga paraan para mapabuti ang iyong wellbeing sa anumang aspetong gusto mo.

Mga mindfulness Apps

Makakapagbigay ng mahalagang suporta ang mga mobile app para ma-manage ang stress at anxiery. Nag-aalok ang mga app dito ng libreng content na hindi nag-e-expire. Ang mga Breathe at Insight Timer app ay independiyenteng nasuri sa One Mind’s PsyberGuide.

Breathe, Think, Do with Sesame

Mga gawain para malampasan ang pang-araw-araw na hamon at stress para sa mga batang 2-5 taong gulang.

Kumuha ng higit pang impormasyon sa app na ito

Insight Timer

Meditation at mga gawain sa emotional wellbeing para sa mga kabataan, matatanda, at mga bata na may patnubay ng magulang.

Kumuha ng higit pang impormasyon sa app na ito

UCLA Mindfulness App

I-practice ang pagiging mindful kahit saan gamit ang mga guided audio mediation at mga video na nagbibigay ng kaalaman. Available din sa maraming wika.

Kumuha ng higit pang impormasyon sa app na ito

Prebensyon ng Suicide

Panahon ng matinding kahirapan, pagkabalisa o problema ang krisis. Kung nahaharap ka sa emergency at nangangailangan ng agarang tulong, kontakin ang 911.

“Know the Signs” Video

Video provided from CalMHSA and MHSA (Proposition 63).

24/7 Suicide Prevention Lifeline

Libre at kumpidensyal na suporta para sa mga taong nababalisa. Maraming wika ang inaalok.

Tumawag

800-273-8255

Sa wikang Espanyol

888-628-9454
Bisitahin ang Website

Teen Line

Nagbibigay ng suporta, mga sanggunian, at pag-asa ang lubos na sinanay na mga teen listener sa sinumang nahihirapang teen.

Tumawag

800-852-8336

Tumawag sa 800-852-8336 Available 6 p.m. – 10 p.m. Sakop ng Suicide Prevention Lifeline ang mga oras na walang opisina.

Bisitahin ang Website

Trevor LifeLine para sa LGBTIQ Youth

Kung iniisip mong saktan ang iyong sarili — humingi ng agarang suporta. Kumonekta sa isang crisis counselor 24/7, 365 araw sa isang taon.

Tumawag

866-488-7386

Text/SMS

I-text ang START sa

Bisitahin ang Website

Video ng "Alamin ang Mga Palatandaan"

Video mula sa CalMHSA at MHSA (Proposisyon 63).

Korean Crisis Line

Libre at kumpidensyal na suporta para sa mga taong nababalisa. Available ang mga serbisyo para sa wikang Koreano sa gabi mula 4:30 p.m. – 12:30 a.m. araw-araw.

Tumawag
877-727-4747

Crisis Text para sa Mga Bingi at Mahirap Makarinig

Libre at kumpidensyal na suporta para sa mga taong nababalisa. Available ang serbisyong ito 24/7.

Text/SMS

Text HEARME to

Suporta para sa Mga Magulang

I-explore ang mga sangguniang ito para matulungan ka at ang iyong anak na tumuklas ng bagong mga paraan para makayanan, mabawasan ang stress, at matutunan ang mga pananaw 'kung ano ang nakakapagpasaya sa isang pamilya'.

Triple P - Positive Parenting Program

Matuto ng mga kasanayan para mas mapatatag ang iyong anak. Libre sa limitadong panahon sa pamamagitan ng OC Health Care Agency.

Matuto pa

Playbook ng Stress Relief para sa Mga Caregiver at Mga Bata sa Panahon ng COVID-19

Bagama't nilikha para sa pandemya ng COVID-19, makakatulong ang mga tip na ito sa iyo at sa iyong anak na makayanan ang iba't ibang stressor. Ipinagkaloob ng California Surgeon General.

Matuto pa

Mga Mindful Breathing Video

Nagbibigay ang mga video na ito ng iba't ibang pagsasanay sa paghinga para sa iyo at sa iyong mga anak.

Matuto pa

Video ng “Sikreto sa Isang Masayang Pamilya”

Ano ang nagpapasaya sa isang pamilya? Panoorin ang mga magulang, kasama ang kanilang mga anak, na pinag-uusapan kung ano ang nagpapasaya sa isang pamilya.

App para sa Mga Estudyante

Makakatulong sa iyo ang libreng interactive app na ito na pamahalaan ang stress, maging mas matatag, mag-alok ng suporta at magbigay ng nakakaengganyang virtual community.

you and

May kasamang mga video na iniakma para sa mga estudyante sa elementarya, gitnang paaralan at mataas na paaralan at may kasamang nada-download na mga workbook.

Kung wala ka pang 13 taong gulang, siguraduhing tanungin muna ang iyong magulang.